ga('send', 'pageview');

Beste bezoeker

op deze pagina vindt u meer nieuws rond de Vormselwerking binnen onze nieuwe Parochie Gent Noord. U kan u alvast contact nemen met ons via vormsel@parochiegentnoord.be

(download hier de info brief)  Brief Vormselwerking Kolegem SLC 2019

of schrijf digitaal in via deze link

fotovormsel

PLECHTIGE COMMUNIE EN VORMSEL IN GENT-NOORD

(download hier de info brief)

Brief Vormselwerking Kolegem SLC 2019

 

Beste vormelingen en ouders

Heel wat onder u hebben reeds de parochie Gent-Noord gecontacteerd om te weten wanneer het vormsel zou plaatsvinden en wanneer de voorbereidingen ervoor zouden starten. Eindelijk kunnen we u daar een antwoord op geven.

Voor de gemeenschappen van Sint-Catharina, Sint-Godelieve, Heilig Hart, Sint-Jozef en Sint-Vincentius geldt het volgende:

Men kan in principe het vormsel ontvangen vanaf het jaar waarin men 12 jaar wordt.
Wie het sacrament van het vormsel wil ontvangen:

  • is of wordt gedoopt in de katholieke kerk en volgt op school les katholieke godsdienst
  • volgt gedurende enkele maanden vormselcatechese
  • woont deze bijeenkomsten en de vieringen stipt bij
  • is betrokken en toont een positieve houding

Op onze nieuwe parochie zijn er twee verschillende groepen waarin het vormsel zal worden voorbereid: een groep op het Heilig Hart en een groep op Sint-Catharina. Elke groep volgt daarbij een eigen programma dat in de lijn ligt van de vorige jaren. De keuze voor ėėn van beide groepen is vrij.

Er is een info-avond op donderdag 20 septemer 2018 voor de ouders met gelegenheid tot inschrijven
– voor de vormselgroep Sint-Catharina op donderdag 26 september 2018 om 20 uur in de kerk van Sint-Catharina
– voor de vormselgroep Heilig Hart Kolegem eveneens op donderdag 20 september om 20 uur in de kerk van Kolegem.

Wie zich inschrijft ontvangt het programma van de vormselcatechese. De vormselvieringen zelf gaan door op Pinksteren, zondagvoormiddag 9 juni om 9 u. voor de vormselgroep Sint-Catharina en om 11 u. voor de vormselgroep Heilig Hart.

Helpende handen zijn welkom! Vormselcatechisten worden een schaars gegeven. Helpende handen zijn steeds welkom. Wil je je engageren voor praktische of administratieve hulp? Geef jouw info door op de inschrijvingsavond.

En nu reeds een woord van dank
Dank zij de inzet en de creativiteit van de huidige vormselcatechisten is het mogelijk om in onze nieuwe parochie het vormsel in onze parochie te ontvangen. Heel veel dank aan deze mensen die tijd noch moeite hebben gespaard en zullen sparen om van de plechtige communie een zinvol gebeuren te maken. Zij verdienen alle waardering en steun.

 

PLECHTIGE COMMUNIE EN VORMSEL IN GENT-NOORD

Beste vormelingen en ouders

Heel wat onder u hebben reeds de parochie Gent-Noord gecontacteerd om te weten wanneer het vormsel zou plaatsvinden en wanneer de voorbereidingen ervoor zouden starten. Eindelijk kunnen we u daar een antwoord op geven.

Voor de gemeenschappen van Sint-Catharina, Sint-Godelieve, Heilig Hart, Sint-Jozef en Sint-Vincentius geldt het volgende:

Men kan in principe het vormsel ontvangen vanaf het jaar waarin men 12 jaar wordt.
Wie het sacrament van het vormsel wil ontvangen
– is of wordt gedoopt in de katholieke kerk en volgt op school les katholieke godsdienst
– volgt gedurende enkele maanden vormselcatechese
– woont deze bijeenkomsten en de vieringen stipt bij
– is betrokken en toont een positieve houding

Op onze nieuwe parochie zijn er twee verschillende groepen waarin het vormsel zal worden voorbereid: een groep op het Heilig Hart en een groep op Sint-Catharina. Elke groep volgt daarbij een eigen programma dat in de lijn ligt van de vorige jaren. De keuze voor een van beide groepen is vrij.

Er is een info-avond op donderdag 26 oktober voor de ouders met gelegenheid tot inschrijven
– voor de vormselgroep Sint-Catharina op donderdag 26 oktober om 20 uur in de kerk van Sint-Catharina
– voor de vormselgroep Heilig Hart Kolegem eveneens op donderdag 26 oktober om 20 uur in de kerk van Kolegem.
Wie zich inschrijft ontvangt het programma van de vormselcatechese.

De vormselvieringen zelf gaat door op Pinksteren, zondagvoormiddag 20 mei om 9 u. voor de vormselgroep Sint-Catharina en om 11 u. voor de vormselgroep Heilig Hart.

Helpende handen zijn welkom
-Vormselcatechisten worden een schaars gegeven. Helpende handen zijn steeds welkom. Wil je je engageren voor praktische of administratieve hulp? Geef jouw info door op de inschrijvingsavond.

En nu reeds een woord van dank
Dank zij de inzet en de creativiteit van de huidige vormselcatechisten is het mogelijk om in onze nieuwe parochie het vormsel in onze parochie te ontvangen. Heel veel dank aan deze mensen die tijd noch moeite hebben gespaard en zullen sparen om van de plechtige communie een zinvol gebeuren te maken. Zij verdienen alle waardering en steun.