Beste bezoeker

op deze pagina vindt u meer nieuws rond de Vormselwerking binnen onze nieuwe Parochie Gent Noord. U kan u alvast contact nemen met ons via vormsel@parochiegentnoord.be

fotovormsel

PLECHTIGE COMMUNIE EN VORMSEL IN GENT-NOORD

Beste vormelingen en ouders

Heel wat onder u hebben reeds de parochie Gent-Noord gecontacteerd om te weten wanneer het vormsel zou plaatsvinden en wanneer de voorbereidingen ervoor zouden starten. Eindelijk kunnen we u daar een antwoord op geven.

Voor de gemeenschappen van Sint-Catharina, Sint-Godelieve, Heilig Hart, Sint-Jozef en Sint-Vincentius geldt het volgende:

Men kan in principe het vormsel ontvangen vanaf het jaar waarin men 12 jaar wordt.
Wie het sacrament van het vormsel wil ontvangen:

  • is of wordt gedoopt in de katholieke kerk en volgt op school les katholieke godsdienst
  • volgt gedurende enkele maanden vormselcatechese
  • woont deze bijeenkomsten en de vieringen stipt bij
  • is betrokken en toont een positieve houding

Op onze nieuwe parochie zijn er twee verschillende groepen waarin het vormsel zal worden voorbereid: een groep op het Heilig Hart en een groep op Sint-Catharina. Elke groep volgt daarbij een eigen programma dat in de lijn ligt van de vorige jaren. De keuze voor ėėn van beide groepen is vrij.

Er is een info-avond op donderdag 26 oktober voor de ouders met gelegenheid tot inschrijven
– voor de vormselgroep Sint-Catharina op donderdag 26 oktober om 20 uur in de kerk van Sint-Catharina
– voor de vormselgroep Heilig Hart Kolegem eveneens op donderdag 26 oktober om 20 uur in de kerk van Kolegem.

Wie zich inschrijft ontvangt het programma van de vormselcatechese. De vormselvieringen zelf gaan door op Pinksteren, zondagvoormiddag 20 mei om 9 u. voor de vormselgroep Sint-Catharina en om 11 u. voor de vormselgroep Heilig Hart.

Helpende handen zijn welkom! Vormselcatechisten worden een schaars gegeven. Helpende handen zijn steeds welkom. Wil je je engageren voor praktische of administratieve hulp? Geef jouw info door op de inschrijvingsavond.

En nu reeds een woord van dank
Dank zij de inzet en de creativiteit van de huidige vormselcatechisten is het mogelijk om in onze nieuwe parochie het vormsel in onze parochie te ontvangen. Heel veel dank aan deze mensen die tijd noch moeite hebben gespaard en zullen sparen om van de plechtige communie een zinvol gebeuren te maken. Zij verdienen alle waardering en steun.

 

PLECHTIGE COMMUNIE EN VORMSEL IN GENT-NOORD

Beste vormelingen en ouders

Heel wat onder u hebben reeds de parochie Gent-Noord gecontacteerd om te weten wanneer het vormsel zou plaatsvinden en wanneer de voorbereidingen ervoor zouden starten. Eindelijk kunnen we u daar een antwoord op geven.

Voor de gemeenschappen van Sint-Catharina, Sint-Godelieve, Heilig Hart, Sint-Jozef en Sint-Vincentius geldt het volgende:

Men kan in principe het vormsel ontvangen vanaf het jaar waarin men 12 jaar wordt.
Wie het sacrament van het vormsel wil ontvangen
– is of wordt gedoopt in de katholieke kerk en volgt op school les katholieke godsdienst
– volgt gedurende enkele maanden vormselcatechese
– woont deze bijeenkomsten en de vieringen stipt bij
– is betrokken en toont een positieve houding

Op onze nieuwe parochie zijn er twee verschillende groepen waarin het vormsel zal worden voorbereid: een groep op het Heilig Hart en een groep op Sint-Catharina. Elke groep volgt daarbij een eigen programma dat in de lijn ligt van de vorige jaren. De keuze voor een van beide groepen is vrij.

Er is een info-avond op donderdag 26 oktober voor de ouders met gelegenheid tot inschrijven
– voor de vormselgroep Sint-Catharina op donderdag 26 oktober om 20 uur in de kerk van Sint-Catharina
– voor de vormselgroep Heilig Hart Kolegem eveneens op donderdag 26 oktober om 20 uur in de kerk van Kolegem.
Wie zich inschrijft ontvangt het programma van de vormselcatechese.

De vormselvieringen zelf gaat door op Pinksteren, zondagvoormiddag 20 mei om 9 u. voor de vormselgroep Sint-Catharina en om 11 u. voor de vormselgroep Heilig Hart.

Helpende handen zijn welkom
-Vormselcatechisten worden een schaars gegeven. Helpende handen zijn steeds welkom. Wil je je engageren voor praktische of administratieve hulp? Geef jouw info door op de inschrijvingsavond.

En nu reeds een woord van dank
Dank zij de inzet en de creativiteit van de huidige vormselcatechisten is het mogelijk om in onze nieuwe parochie het vormsel in onze parochie te ontvangen. Heel veel dank aan deze mensen die tijd noch moeite hebben gespaard en zullen sparen om van de plechtige communie een zinvol gebeuren te maken. Zij verdienen alle waardering en steun.CRISC

EX200
EX300
HP0-S42
ICBB
ICGB
ITILFND
JK0-022
JN0-102
JN0-360
LX0-103
LX0-104
M70-101
MB2-704
MB2-707
MB5-705
MB6-703
N10-006
NS0-157
NSE4
000-105
ITILFND
EX200
1Z0-051
200-101
70-462
MB2-704
300-208
642-732
642-999
000-017
LX0-103
2V0-621
70-483
C_TFIN52_66
350-060
AWS-SYSOPS
640-911
642-999
640-692
350-030
220-902
MB2-704
300-115
CCA-500
352-001
220-801
PEGACPBA71V1
350-018
N10-006
350-029
000-080
70-534
220-802
MB2-704