ga('send', 'pageview');

cropped-candles.jpg

Een nieuw begin: je ontvangt het alleen als een geschenk als je ervoor open kunt staan en niet alleen maar op zoek bent naar zekerheid en veiligheid.

Een nieuw begin: voor díegene is het een geschenk die vol verwachting als een kind zich voor het onbekende durft open te stellen.

Een nieuw begin: word als een kind, en het leven wordt stralend nieuw voor jou.

 

Hoe langer ik leef, hoe ouder ik word, des te meer word ik mij ervan bewust, dat veel dingen waar ik mij vroeger veel zorgen over maakt, zich gewoon in de tijd hebben opgelost.

Daarom wil ik mij vanaf vandaag minder zorgen gaan maken over dingen waar ik nu de afloop nog niet van weten kan. Ik wil nu enkel nog leren vertrouwen op de liefdevolle wijsheid van God.

 

Gedachten zijn de grootste krachten in de natuur.

Wanneer je aan mooie en goede dingen denkt, dan voel je je beter, dan wanneer je je gedachten richt op negatieve en lelijke dingen. Vanaf vandaag ga ik mijn aandacht meer bewust op goede en positieve dingen richten, zodat ik daardoor innerlijk rustiger word en vrolijker, en er uiterlijk ontspannen en beter uit ga zien.

 

‘NEE”- leren zeggen is net zo belangrijk als ‘JA’  leren zeggen. Omstreden durven zijn is net zo belangrijk als geliefd zijn. Maar wijs is de mens die weet wanneer het ‘ja’ zal zijn en wanneer ‘nee’.

Wijs is diegene wiens ja en nee niet uit eigenbelang voortkomen, maar uit een dieper weten.

 

Er schijnt een licht in je hart. Het is de Universele Liefdeskracht die in ieder levend organisme de kern of de bron is van zijn of haar leven. Die bron is een tijdloos Kosmisch Licht van zuivere Liefde. Ook jij bent in staat dat licht vanuit jezelf naar de wereld om je heen te doen uit-stralen.

Open je hart en laat je liefde stromen, onvoorwaardelijk.

Dan doe je de wil van God.

 

Leer zó te spreken dat je de ander geen schuldgevoel meegeeft. Niemand anders is verantwoordelijk voor jouw onmacht en verdriet dan jij alleen.

Niemand kun je verwijten wat bij jouw levenslot behoort: eens heb je daar zelf voor gekozen. Je mag slechts hopen dat anderen je zullen helpen om je verdriet te dragen; je mag het nooit verwachten of verlangen.

 

Kinderen wéten nog. Ze weten nog waar ze vandaan komen, en ze herinneren zich vaak nog het licht van God. Kijk in de ogen van een pasgeborene, en je leest daarin die eeuwenoude wijsheid die het kind vanuit de geestelijke wereld meenam.

Beschouw het kind dan ook als een gelijkwaardige, en geef het in gelijkwaardigheid de leiding die het nodig heeft.

 

Vanaf vandaag wil ik proberen te denken zoals God denkt: ruim, universeel en onpartijdig in plaats van zelfzuchtig, klein en bekrompen.

Vanaf vandaag wil ik me niet langer afgescheiden voelen van het geheel.

Ik wil uit mijn gevangenis van kortzichtigheid en bekrompenheid breken.

Vanaf vandaag wil ik me meer vrij gaan voelen.

Een kind van God, dát ben ik.